• To feed or not to feed? Evidence of the intended and unintended effects of feeding wild ungulates 

   Milner, Jos M.; van Beest, Floris M.; Schmidt, Karoline T.; Brook, Ryan K.; Storaas, Torstein (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Ungulate populations are important natural resources, associated with both costs and benefits. Conflicts have arisen between stakeholders who benefit from high ungulate numbers and those faced with the costs. Supplementary ...
  • Å fôra eller ikkje? Ei litteraturoversikt om fôring av storvilt 

   Milner, Jos M.; Schmidt, Karoline T.; Brook, Ryan K.; van Beest, Floris M.; Storaas, Torstein (Oppdragsrapport;1/2014, Research report, 2014)
   Ettersom storviltbestandane i Europa og Nord-Amerika har auka, ser folk ogso ulemper med tette bestandar. For å minska ulempene utan å redusera viltbestandane, har mange byrja å fôra. 2. Me har gått gjennom all tilgjengeleg ...