• Trygghet til barn som pårørende 

      Severinsen, Sigrid; Solberg, Sophie Skau (Bachelor thesis, 2018)
      Bakgrunn: I 2010 ble Helsepersonelloven endret i form av at barn som pårørende fikk flere nedfelte rettigheter. Det å få en forelder innlagt på sykehus kan oppleves som svært utrygt og kan få uheldige konsekvenser. ...