• Møter med flyktninger 

      Mirzaee, Zainab; Sharif, Maryama (Bachelor thesis, 2018)
      Bakgrunn: Flyktninger kommer ofte fra krigsland og opplever turtur, fengsel og vanskeligheter før, under og etter flukten. Dette kan føre til at disse menneskene er traumatiserte og på grunn av dette får en psykiatrisk ...