• Barnets tannhelse – Hvordan veilede innvandrerforeldre? 

      Sieberer, Linda Katharina; Melby, Stine (Bachelor thesis, 2017)
      Fra praksis i Den offentlige tannhelsetjenesten, erfarte vi at barn med ikke-vestlig bakgrunn hadde større tannhelseproblemer og karieserfaring, enn norske jevnaldrende barn. Hensikten med bacheloroppgaven er å redegjøre ...