• Barns kartlesing: et samspill mellom kartleser, kart og terreng 

   Sigurjónsson, Thorsteinn (Doctoral thesis, 2007)
   I denne avhandlingen rettes fokus mot kartlesing i orientering, der kartlesingsprosessen betraktes som en helhet bestående av kartleseren, kartet og terrenget; et kartlesingsøkosystem. Det tas utgangspunkt i at kartleserens ...
  • Barns kommunikasjon med ulike typer kart - en progressiv tilnærming til kartlesing 

   Bjerva, Trine; Græsli, Jon Anders; Sigurjónsson, Thorsteinn (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Utgangspunktet for denne studien er en erkjennelse av hvor vanskelig det kan være for barn å samhandle med det symbolske kartet. Hovedmålet for prosjektet var å utvikle sikrere viten om hvordan barn kommuniserer med ulike ...
  • Kartstigen 

   Bjerva, Trine; Græsli, Jon Anders; Sigurjónsson, Thorsteinn (Design, 2010)
  • Profiling the Coaches of Norway: A national survey report of sports coaches & coaching 

   Chroni, Stiliani “Ani”; Medgard, Magnhild; Nilsen, Dag André; Sigurjónsson, Thorsteinn; Solbakken, Tor (Skriftserien;3/2018, Research report, 2018)
   In 2017, Inland Norway University of Applied Sciences surveyed a large number sports coaches across Norway. The survey sought to get to know the men and women who coach the children, youth, and adults of Norway. The data ...
  • Treneren i norsk idrett: En nasjonal kartlegging av trenere og trenerrollen 

   Chroni, Stiliani “Ani”; Medgard, Magnhild; Nilsen, Dag André; Sigurjónsson, Thorsteinn; Solbakken, Tor (Skriftserien;4/2018, Research report, 2018)
   I 2017 gjennomførte Høgskolen i Innlandet en undersøkelse blant et stort antall trenere i Norge. Undersøkelsen tok sikte på å få vite mer om trenerne i barne-, ungdoms- og voksenidretten. Opplysningene i denne rapporten, ...
  • Wayfinding by Means of Maps in Real-world Settings: A Critical Review 

   Bjerva, Trine; Sigurjónsson, Thorsteinn (Journal article; Peer reviewed, 2016-11-29)
   This critical review addresses 26 studies of Wayfinding conducted in a real-world setting (large-scale), and with subjects using a map or an aerial photograph in their navigation. The purpose of the review is to summarise ...