• De stille barna 

      Sigvartsen, Jeanette E. (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Tema for denne bachelor oppgaven er innagerende atferd, hvilke kjennetegn vi kan se etter og hvordan vi som lærere kan hjelpe denne «gruppen» barn i hverdagen. Innagerende barn er ofte triste og ensomme på ...