• Hvordan kan elevmedvirkning bli en integrert del av skolehverdagen? 

      Simonsen, Astrid Bræck (Master thesis, 2015)
      Norsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark 2015. Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan elevmedvirkning kan bli en integrert del av elevenes skolehverdag. Jeg har valgt å følgeforske ...