• Evaluering av tiltak for å redusere elgpåkjørsler på veg 

      Sivertsen, Therese R.; Gundersen, Hege; Rolandsen, Christer M.; Andreassen, Harry Peter; Hanssen, Frank; Hanssen, Martin G.; Lykkja, Odd (Oppdragsrapport;01/2010, Research report, 2010)
      Norsk: På oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet har vi i dette prosjektet evaluert effekten av ulike vilttiltak som har blitt iverksatt for å redusere risikoen for elgpåkjørsler. Prosjektet inngår i en utredning av ...