• Å våge å spørre og ha kunnskap til å se 

      Sivesind, Anne-Lene (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Dessverre vet vi at det finnes mange barn i Norge som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Mange av disse tilfellene blir ikke avdekt, og overgrepene fortsetter. Å bli utsatt for slike overgrep kan føre til ...