• Skole-hjem samarbeid i namibiske ungdomsskoler 

      Sjøgren, Sandra (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne bachelor-oppgaven handler om hvordan skole-hjem samarbeidet fungerer ved to ulike skoler i Namibia. Oppgaven belyser hvilke samarbeidsformer som utarter seg, så vel som hvilke nivåer av samarbeid som finner ...