• Du skal ikke tro, du skal vite 

      Gran, Merete; Skibness, Hanne Kjelstrup (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling med avgrensning: Ut ifra tema har vi valgt problemstillingen: «Hvordan kan sykepleiere gjennom tillitsskapende kommunikasjon bevare autonomien til demente pasienter med problematferd, uten å bruke tvang?» I ...