• Lærerens rolle i litterære samtaler. Veiledning, støtte og dialog. 

      Skjellet, Caroline Foldvik (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: Temaet i denne bacheloroppgaven er lærerens rolle i litterære samtaler. Hensikten med oppgaven er å finne ut om støtte og veiledning fra læreren har innvirkning på elevers deltakelse i litterære samtaler. ...