• Inkluderende skoler? : Casestudier fra fem skoler 

   Nes, Kari; Strømstad, Marit; Skogen, Kjell (Rapport, Research report, 2008-09-22)
   Norsk: Denne rapporten presenterer resultatene fra casestudier om inkludering i skolen. Fem skoler i én kommune er med i utvalget. I tråd med formuleringene i L97 har vi fokusert på deltakelse i henholdsvis det faglige ...
  • Inkludering i innovasjonsperspektiv 

   Strømstad, Marit; Nes, Kari; Skogen, Kjell (Rapport, Research report, 2008-09-22)
   Norsk: Denne rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan en kommune forberedte de tilsatte i skolene på å gjennomføre Reform 97 gjennom et bredt anlagt videre- og etterutdanningstilbud. Rapporten sier også hvordan ...
  • En spørreundersøkelse om inkludering i skolen 

   Nes, Kari; Strømstad, Marit; Skogen, Kjell (Høgskolen i Hedmark - Rapport;03/2004, Research report, 2004)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om inkludering i skolen. Nær 2500 elever, foresatte og tilsatte i en kommune er informanter. Rapporten er en delrapport fra evalueringsprosjektet «En ...
  • Styringsdokumenter og inkludering : Dokumentanalyse 

   Strømstad, Marit; Nes, Kari; Skogen, Kjell (Høgskolen i Hedmark - Rapport;8/2004, Research report, 2004)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en analyse av innhold og utforming av utvalgte plandokumenter fra en kommune og kommunens skoler. Utvalget omfatter dokumenter tiden før og etter gjennomføringen av Reform 97. ...