• Be my player 2? Collective problem solving in collaborative games 

      Skymoen, Caroline (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven undersøker karakteristiske trekk ved kollaborative samarbeidsspill ved å analysere tre spill, og har som formål å forstå hvordan disse fremmer felles problemløsning gjennom gameplay og historiefortelling. ...