• Erfaringer med å forebygge reinnleggelser 

      Slåsletten, Hanne Kristin. (Master thesis, 2022)
      Tittel: Erfaringer med forebygging av reinnleggelser Problemstilling: Avansert klinisk sykepleieres erfaringer med å forebygge reinnleggelser hos eldre pasienter Bakgrunn: Med et økende antall eldre som reinnlegges i ...