• Effekten av aluminium på marflo (Gammarus lacustris) 

      Andersen, Ivar Optun; Slåttelid, Else-Mari (Bachelor thesis, 2020)
      Helt siden starten av 1900-tallet har man forsket på sur nedbør og hvilke effekter det har for naturen. Det har vært mange teorier om årsaken til at vann og vassdrag blir giftige etter å ha vært utsatt for sur nedbør. ...