• To karrierer i ung alder 

      Slåtto, Anette Vaage (Master thesis, 2018)
      Jeg har gjennomført et kvalitativt forskningsprosjekt hvor jeg undersøkte hvordan fem toppidrettsungdom kombinerer en idretts- og skolekarriere. Hvilke ferdigheter utvikler de for å mestre to karrierer i ung alder, og ...