• Kommunikasjon i utfordrende samtaler mellom skole og hjem 

      Slagsvold, Anne-Gine (Master thesis, 2022)
      Dette er en kvalitativ studie som undersøker kommunikasjon i utfordrende samtaler mellom skole og hjem. Med problemstillingen «Hvordan opplever lærere god kommunikasjon i utfordrende samtaler mellom skole og hjem?» som ...