• Activity patterns of predator and prey : a simultaneous study of GPS-collared wolves and moose 

   Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Gundersen, Hege; Liberg, Olof; Linnell, John; Milner, Jos M.; Pedersen, Hans Christian; Sand, Håkan; Solberg, Erling J.; Storaas, Torstein (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   We studied the simultaneous activity patterns of a breeding wolf, Canis lupus, pair and five adult moose, Alces alces, cows from April to November 2004 in a wolf territory in southeastern Norway. All study animals were GPS ...
  • Effekter av ulv på elgbestanden: da ulven kom og forsvant fra Koppangkjølen 

   Storaas, Torstein; Pedersen, Simen; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Dötterer, Michael; Eriksen, Ane; Frugaard, Anne; Gundersen, Hege; Haug, Thor A.; Milner, Jos; Maartmann, Erling; Nicolaysen, Knut B.; Nilsen, Erlend B.; Rønning, Håvard; Solberg, Erling J.; Steinset, Ole K.; Strømseth, Thomas; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Aalbu, Frode (Oppdragsrapport;1/2008, Research report, 2008)
   Norsk: Fra 1997 til 2005 hevdet ulv revir på Koppangkjølen i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner, Hedmark Fylke. Vi fulgte elgbestanden i området gjennom SETT ELG, takseringer fra helikopter og ved hjelp av radiomerkede elger. ...
  • Three approaches to estimate wolf Canis lupus predation rates on moose Alces alces populations 

   Gundersen, Hege; Solberg, Erling J.; Wabakken, Petter; Storaas, Torstein; Zimmermann, Barbara; Andreassen, Harry Peter (Peer reviewed, 2008)
   Abstract We employed three different methods to estimate predation rates on moose in a newly colonized wolf territory in Norway. In the first two methods, we estimated predation rates based on the difference in calf/cow ...