• Demens og integritet i norske sykehjem 

      Solberg, Magnus Grøndalen; Buflod, Erlend (Bachelor thesis, 2015)
      Hensikt: Litteraturstudiets hensikt er å belyse de etiske utfordringer i demensomsorgen og pasientens opplevelse av god eller dårlig praksis, og hvordan praksis kan gjøres annerledes eller forbedres for å bevare pasientens ...