• Psykologisk trygghet i høyprestasjonsteam 

      Magnus, Kristine; Solberg, Torbjørg; Dyrdal, Joakim (Master thesis, 2021)
      Dette forskningsprosjektet har sitt utspring i et funn i forskningen til Amy Edmondson. I sin bok The Fearless Organization beskriver hun at team som rapporterer feil, også er de som leverer det beste produktet. Gjennom ...