• To organisasjoner i en som til dels styrer mot ulike mål 

      Standal Bergli, Alexander (Master thesis, 2017)
      I denne avsluttende masteroppgaven ved høyskolen Innlandet, avdeling Rena, har det blitt undersøkt hvordan Nav sitt hovedmål om flere i arbeid og færre på stønad påvirker styringen av den kommunale delen av Nav. Dette har ...