• Matematikklærerens syn på læreverket DragonBox Skole 

      Steen, Ådne (Master thesis, 2023)
      Utgangspunktet for studie har vært å utforske matematikklærerens syn på læreverket DragonBox Skole. Gjennom intervjuer med informanter som benytter seg av læreverket har jeg benyttet meg av analyseprosessen tematisk analyse ...