• Kontroll og tillit 

      Steen, Mona Elin; Pettersen, Trond (Master thesis, 2015)
      Tema for denne studien er sammenhengen mellom stort fokus på dokumentasjon, rapportering og kontroll og følelsen av tillit hos medarbeidere og ledere. Problemstillingen er: Hvordan oppleves sammenhengen mellom et stort ...