• Makten mellom sykepleier og pasient 

      Steen, Tonje Saastad (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Som blivende sykepleier ønsker jeg å ta vare på våre fremtidige pasienter på en omsorgsfull, verdig og forsvarlig måte. Gjennom sykepleierens kompetansen ser jeg at det vil oppstå en form for makt, som da ...