• Bruk av lydanlegg i klasserommet 

      Stensbøl, June (Master thesis, 2020)
      Norsk: I denne masteroppgaven er det gjort en undersøkelse blant elever på en videregående skole, hvor hensikten er å finne ut i hvilken grad bruk av lydanlegg i klasserommet oppleves som nyttig. Det er interessant å ...