• Tilpasset opplæring for mangfoldet av elever i naturfag 

      Storberget, Marianne (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven har for seg problemstillingen «På hvilken måte kan naturfagundervisning tilpasses mangfoldet av elever?» I arbeidet med å finne svar på denne problem-stillingen har jeg benyttet meg av både ...