• Analyse av driftspris ved sluttavvirkning 

      Storberget, Martin (Bachelor thesis, 2019)
      Med økte tømmerpriser og større etterspørsel har det den siste tiden blitt svært attraktivt å avvirke skog. Sammenhengen mellom prisen som entreprenør blir betalt for drifta og faktiske driftskostnader er en pågående ...