• Innovangsjons betydning i Vang kommune 

      Storsæter, Gunhild Rogstad (Master thesis, 2014)
      Denne studiens formål har vært å finne ut av om Vang kommune blir et mer attraktivt sted for potensielle tilflyttere og fastboende med tilflyttingsprosjektet Innovangsjon tilstede. Det har blitt gjennomført en del ...