• Midlertidige ansettelser i offentlig sektor 

      Stoveland, Alice Victoria (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av midlertidige ansettelser i offentlig sektor i Norge. Hovedregelen i både arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd og statsansatteloven § 9 første ledd er at ansettelser skal ...