• Forhold som påvirker lese- og skriveferdigheter. 

   Stræte, Ingrid (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven er et forsøk på å drøfte følgende problemstilling: “Hvordan spiller det som skjer i skolen inn på lese- og skrivenivået til en namibisk klasse på mellomtrinnet?” I oppgaven har jeg valgt å legge ...
  • Verdier, humor og danning: En analyse av Kjell Aukrusts Alvdalstrilogi 

   Stræte, Ingrid (Master thesis, 2021)
   Norsk: Denne oppgaven tar til sikte på å undersøke Kjell Aukrusts bøker, Simen (1958), Bror min (1960) og Bonden (1964), som sammen utgjør Alvdalstrilogien, og se på hvordan verdiene likeverd, likestilling, solidaritet ...