• Ulven som rovdyr på klauvvilt i Skandinavia 

      Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Strømseth, Tomas H.; Holen, Frode Gjerløv; Maartmann, Erling; Ahlqvist, Per; Arnemo, Jon Martin; Milleret, Cyril; Liberg, Olof; Pedersen, Hans Christian (Chapter; Peer reviewed, 2015)