• Inkluderende skoler? : Casestudier fra fem skoler 

   Nes, Kari; Strømstad, Marit; Skogen, Kjell (Rapport, Research report, 2008-09-22)
   Norsk: Denne rapporten presenterer resultatene fra casestudier om inkludering i skolen. Fem skoler i én kommune er med i utvalget. I tråd med formuleringene i L97 har vi fokusert på deltakelse i henholdsvis det faglige ...
  • Inkluderende skoleutvikling : erfaringer med Inkluderingshåndboka i Lillehammer kommune 

   Nes, Kari; Moen, Karin; Strømstad, Marit (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Den inkluderende skolen ble introdusert i L97 og er også et sentralt underliggende begrep for Kunnskapsløftet som iverksettes i skoleverket fra 2006. Inkluderingshåndboka er et verktøy for skolevurdering og ...
  • Inkludering i innovasjonsperspektiv 

   Strømstad, Marit; Nes, Kari; Skogen, Kjell (Rapport, Research report, 2008-09-22)
   Norsk: Denne rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan en kommune forberedte de tilsatte i skolene på å gjennomføre Reform 97 gjennom et bredt anlagt videre- og etterutdanningstilbud. Rapporten sier også hvordan ...
  • Problembasert læring (PBL) i lærerutdanningen: Et år med kasusbasert undervisning i pedagogikk - bakgrunn og erfaringer 

   Nes, Kari; Strømstad, Marit (Notat;01/1999, Working paper, 1999)
   Norsk: Rapporten gir først en kort begrunnelse for å arbeide ut fra situasjons- eller problembeskrivelser («case») i pedagogikkundervisningen i lærerutdanningen. Begrunnelsen er basert på teori og forfatternes egne erfaringer. ...
  • En spørreundersøkelse om inkludering i skolen 

   Nes, Kari; Strømstad, Marit; Skogen, Kjell (Høgskolen i Hedmark - Rapport;03/2004, Research report, 2004)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om inkludering i skolen. Nær 2500 elever, foresatte og tilsatte i en kommune er informanter. Rapporten er en delrapport fra evalueringsprosjektet «En ...
  • Styringsdokumenter og inkludering : Dokumentanalyse 

   Strømstad, Marit; Nes, Kari; Skogen, Kjell (Høgskolen i Hedmark - Rapport;8/2004, Research report, 2004)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en analyse av innhold og utforming av utvalgte plandokumenter fra en kommune og kommunens skoler. Utvalget omfatter dokumenter tiden før og etter gjennomføringen av Reform 97. ...
  • Unitary School – Inclusive School 

   Nes, Kari; Engen, Thor Ola; Strømstad, Marit (9;2002, Research report, 2002)
   I 2000 møttes "The International Research Colloquium on Inclusive Education" på Hamar. Dette var samtidig en anledning til å møtes for deltakere i Norges Forskningsråds evaluering av Reform 97, nærmere bestemt forskere ...