• Om å møte mennesker med manisk lidelse - en intervensjonsstudie fra akuttpsykiatrien 

   Hummelvoll, Jan Kåre; Sunde, Anne-Sofie Yri; Severinsson, Elisabeth (2001; 3, Research report, 2001)
   Norsk: Denne studien er en del av Prosjekt Undervisningsavdeling, som er et fireårig forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Avdeling for sykepleierutdanning og et psykiatrisk sykehus – nærmere ...
  • Om å møte mennesker med manisk lidelse : en intervensjonsstudie fra akuttpsykiatrien 

   Hummelvoll, Jan Kåre; Sunde, Anne-Sofie Yri; Severinsson, Elisabeth (Høgskolen i Hedmark - Rapport;3/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Denne studien er en del av Prosjekt Undervisningsavdeling, som er et fireårig forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Avdeling for sykepleierutdanning og et psykiatrisk sykehus – nærmere bestemt ...