• To Zoom or not to Zoom?: Digital veiledning i fagbibliotek 

      Sundgaard, Henriette Frisenberg (Master thesis, 2022)
      Norsk: Overordnet tema for oppgaven min er digital bibliotekveiledning i Zoom. Koronapandemien skapte brått en ny plattform for bibliotekarenes veiledning med studentene og med denne endringen som bakgrunn, tar jeg sikte ...