• Sluttrapport fra prosjekt "Kompetansetjeneste" 

      Tollan, Klaus Jøran; Myrtrøen, Anne; Sundli, Alexander (Informasjonsrapport;03/2002, Working paper, 2002)
      Sammen med registreringen av FoU-produksjon i Forskdok så har Høgskolen i Hedmark med databasen ”Kompetansetjenesten” (KT) etablert et informasjonssystem for forsknings- og utviklingsvirksomheten som er unikt i ...