• Kroppsøving og kjønn 

      Svanemyr, Martin (Bachelor thesis, 2016)
      Forfatter: Martin Svanemyr Tittel: Kroppsøving og kjønn Problemstilling: Hvorfor bruke kjønnsdelt undervisning som organiseringsform i kroppsøvingsfaget? Oppgaven belyser kjønn i kroppsøvingsfaget. Her vil jeg gå i ...