• Gehørvekking 

      Svendsberget, Gunnar Georg (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: I denne oppgaven er det blitt gjort en aksjonslæringsprosess, med sangtimer med informanten Ruth som mente hun var tonedøv. Det ble utført fire undervisningstimer a45 min. Dette er gjort for å kunne svare på om det ...