• Rødrevens bevegelsesmønster og habitatbruk i en boreal barskog 

      Svendsen, Kristoffer (Bachelor thesis, 2016)
      Rødreven(Vulpes vulpes) en av rovdyrartene med størst geografisk utbredelse. Man kan finne den i en rekke forskjellige habitater verden rundt. Reven er en mellomstor predator og spiller en viktig rolle i økosystemet. Den ...