• Når livet går mot slutten 

      Fjeldberg, Malin; Svendsen, Randi Enberget (Bachelor thesis, 2013)
      Kort beskrivelse av bacheloroppgaven Introduksjon: Oppgaven tar utgangspunkt i et ønske om å øke fokuset på pasienters eksistensielle behov i den palliative fasen, og å gjøre sykepleiere mer bevisst på hvordan ivareta ...