• Lide unødvendig i stillhet 

      Mohamed, Sharazad Omar; Tesfay, Daniel Tadesse (Bachelor thesis, 2017)
      Denne bachelor fordypningsoppgaven handler om vurdering og kartlegging av smerter hos pasienter med alvorlig demens, som ikke klarer å selvrapportere sine smerter verbalt. Bakgrunnen for valg av tema er basert på vår ...