• Dydsetiske bidrag i skolen. 

      Tetlimo, Kristine (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: Etikk i skolen og dydsetikk er det overordna temaet for denne bacheloroppgaven. For å gi oppgaven et tyngre holdepunkt tilspisses temaet til dannelse og deretter til viktigheten av fenomenet læreren som forbilde. ...