• Det gode spørsmål 

      Madsbu, Jens Petter; Thomassen, Åse (Notat, Working paper, 2007)
      Norsk: Med dette notatet ønsker vi å belyse viktigheten av å stille gode spørsmål. Vårt mål er at studenter skal øve opp evnen til å stille spørsmål, for deretter å kunne formulere hypoteser som lar seg operasjonalis ...