• Motivasjon ved livsstilsendring 

      Thomassen, Erland (Bachelor thesis, 2013)
      Forfatter: Erland Thomassen Oppgavens tittel: Motivasjon ved livsstilsendring Problemstilling: Hva motiverer sykelig overvektige til å foreta en livsstilsendring? Metode: I denne oppgaven har jeg gjennomført en ...