• Norske førsteårsstudenters kosthold 

      Thommesen, Karianne Holth (Master thesis, 2022)
      Hovedmål: Målet med studien var å undersøke samsvaret mellom norske førsteårsstudenters kosthold og Helsedirektoratets kostråd. Herunder var det ønskelig å vurdere sammenhengen mellom kjønn, bosituasjon, studieretning og ...