• SJÅ MEG, TRU MEG, HJELP MEG! 

      Robberstad, Mari; Thoreid, Cathrine Bak (Bachelor thesis, 2016)
      Tittel: SJÅ MEG, TRU MEG, HJELP MEG! Bakgrunn: Myalgisk encefalopati oppsto i 1956 (Piro & Midsen, 1999) og er verdens medisinske mest omstridte sykdom hvor det er vanskelig å fastslå forekomsten av ME (Jelstad, 2011). Den ...