• Sosiale ferdigheter i et flerkulturelt perspektiv 

      Thorshaug, Rikke (Master thesis, 2018)
      Norsk: Denne masteroppgaven i tilpasset opplæring handler om sosial kompetanse i et flerkulturelt perspektiv. Det legges vekt på elevenes erfaringsbakgrunn og hvordan elevenes bakgrunn kan påvirke sosialisering og utvikling ...