• Angst for tannbehandling - tannpleiers rolle 

      Brekke, Therese; Tollan, Magni; Øverland, Stina Margrethe E. (Bachelor thesis, 2012)
      Denne bacheloroppgaven handler om tannpleierens rolle i møte med ungdom med tannbehandlingsangst. Oppgaven er en litteraturstudie, der vi benytter relevant litteratur og forskning som bakgrunn for vår undersøkelse. Vårt ...