• Fremtidens kunnskap gjennom muntlighet 

      Torbergsen, Hege (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: Ludvigsenutvalget kom i 2015 med en rapport om tanker for hva som vil bli viktige fokuspunkter for fremtidens skole. De fremholdt dybdelæring som en sentral ferdighet for å mestre utfordringer fremtidig skole og ...