• ELS-innføring i norske brannvesen 

   Torgersen, Stig Ole (Student paper, others, 2011)
   Grunnen til at jeg ønsker å skrive om innføringen av ELS i Norske brannvesen, er at det ikke tidligere har vært noe eget opplegg for ledelse av store hendelser i brannvesenet. Dette har vært et tema som det har vært opp ...
  • Manglende samsvar mellom teori og praksis i politidistriktenes krisehåndtering 

   Egeberg, Kristoffer; Sætheren, Thomas Stang; Torgersen, Stig Ole; Solheim, Espen; Bjørnerud, Christine (Student paper, others, 2012)
   Politiet har rollen som leder og koordinator av mange kriser, og politiets planer danner derfor grunnlag for mange andre aktørers planverk. Prosjektet viser at politiet har et godt planverk i sin dokumentasjon, kalt ...